Privacyverklaring

Privacyverklaring van Kronemeijer Optiek

Kronemeijer Optiek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Kronemeijer Optiek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Kronemeijer Optiek, gevestigd aan Vlietplein 8, 2986 GH in Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kronemeijer Optiek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam
  • Adres, postcode, plaats en land
  • Telefoonnummer, email adres
  • Betaalgegevens
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kronemeijer-optiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Kronemeijer Optiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het kunnen versturen van een webbestelling
  • Verzenden van een nieuwsbrief
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Aankoop producten in de webshop: zolang je je als klant hebt aangemeld voor het bestellen van een product van onze website. Je gegevens verwijderen kan altijd op verzoek.
  • Verzenden van de nieuwsbrief: zolang je ingeschreven staat. Afmelden kan te allen tijde via de nieuwsbrief.
  • Maken online afspraak: deze gegevens worden na de bewuste afspraak verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden

Kronemeijer Optiek verkoopt geen informatie aan derden, en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zoals PostNL zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kronemeijer Optiek gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kronemeijer Optoek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. De data die we hiermee verzamelen is anoniem en delen wij niet met derden. Deze gegevens blijven bewaard, puur voor statistische doeleinden en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kronemeijer-optiek.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Kronemeijer Optiek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Kronemeijer Optiek wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kronemeijer Optiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kronemeijer-optiek.nl

Wet kopen op afstand

Bij Kronemeijer Optiek hanteren we een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van reden het product te retourneren. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor jou samengestelde producten of producten die we speciaal voor jou hebben moeten inkopen.

Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour wordt gestuurd. Je draagt hierbij zelf de kosten voor de retourzending (en de verzending naar je toe).

Eventueel reeds betaalde bedragen betalen wij binnen maximaal 14 dagen aan je terug, eventueel met aftrek van de bovengenoemde (verzend)kosten.

Niet gefrankeerde zendingen nemen wij niet in ontvangst.

Vlietplein 8
2986 GH Ridderkerk